Jste zde: Domácí stránka |
Modelová železnice > Jak nakupovat > Nákupní řád pro nákupy objednané prostředky komunikace na dálku

Nákupní řád pro nákupy objednané prostředky komunikace na dálku

Důvěrnost údajů poskytnutých při registraci

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále dolňují při provedení objednávky. Zákazník dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních  zazásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které jsou předmětem činnosti dodavatele.

Více o Ochraně osobních údajů - zde

 1. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou po jejich závazném potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Kupující obdržní na udaný e-mail postupně dva e-maily:1) automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému 2) závazné potvrzení objednávky s informacemi o způsobu dodání zboží

V případě, že u zásilek doručovaných na dobírku kupující nebude kontaktován dopravcem do dvou pracovních dnů po odeslání závazného potvrzení objednávky ( druhý e-mail), je v jeho zájmu kontaktovat prodjece na e-mailové adrese , nebo na tel. +420 602 499 003 

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři (košíku). V případě osobního vyzvednutí v prodejně prodávajícího, je místem dodání adresa prodejny prodávajícího Svět vláčků, OC EDEN, Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10. Tzn., pokud chce kupující zásilku vyzvednout osobně v prodejně prodávajícího, musí při vytváření elektronické objednávky uvést jako jméno příjemce své jméno (případně jméno osoby, která bude zboží přebírat) a jako adresu příjemce musí uvést adresu prodejny prodávajícího tzn. Vršovická1527/68b, 100 00 Praha 10.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 3. Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 4. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY JSOU BRÁNY JAKO ZÁVAZNÉ!


Kontrola zboží při dodání

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s prodávajícím. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému či nesrovnalosti.

 • E-mailová adresa pro řešení problémů s dodávkou zboží: info@svetvlacku.cz
 • Kontaktní telefonní číslo pro řešení problémů s dodávkou zboží: +420 602 499 003

Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Prodávající má právo tyto náklady zahrnout do vyúčtování za vrácené zboží.

V žádném případě nebude reklamované zboží přijato jako zásilka na dobírku. Doba vyřízení se tak prodlužuje.

 

O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu .


Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího a to e-mailem non-stop: , nebo telefonicky po dobu otevírací doby kamenného obchodu na tel.:+420 602 499 003.

Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 1. Bez udání důvodu
 2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 3. V případě, že kupující uhradil předem zboží z objednávky, kterou prodávající stornoval, prodávající je povinen předem zaplacenou částku za nedodané zboží kupujícímu bez zbytečného prodlení nejpozději však do 30 dnů vrátit předem dohodnutým způsobem.

Platební a dodací podmínky

 

1. Zboží je zasíláno na dobírku (možno pouze u zásilek s adresou doručení v ČR) tzn. je zaplaceno při převzetí České poště nebo kurýrní službě. Cena poštovného a balného je celkem 180,-Kč. Pokud cena objednaného zboží přesáhne 5.000,-Kč, poštovné a balné je zdarma.

2. Zboží je zasíláno po předchozí úhradě bankovním převodem  tzn. je zaplaceno prodávajícímu před odesláním. Úhradu kupující provedde podle platebních instrukcí obdržených od prodávajícího. Cena poštovného a balného je celkem 150,-Kč. Pokud cena objednaného zboží přesáhne 5.000,-Kč, poštovné a balné je zdarma.

 

3. Zboží je možné vyzvednout osobně v prodejně - Pokud si to kupující přeje, zboží je možno uhradit a vyzvednout v naší prodejně na adrese Svět vláčků, OC EDEN, Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10.  Standardní délka doby uložení zboží v prodejně je 7 dní. V případě převzetí zboží na prodejně se jedná o rezervaci, zboží si kupující může vyzkoušet a prohlédnout před uskutečněním nákupu a proto 14 denní lhůta na odstoupení od smlouvy u tohoto způsobu dodání neplatí. Možná je výměna do 7 dnů za jiné zboží. V případě vyzvednutí na prodejně balné ani poštovné není účtováno.

4. Zboží je zasíláno poštou nebo kurýrní službou- Pokud kupující v objednávce zvolí jako způsob platby bankovní převod, úhradu provede podle faktury, která mu bude zaslána společně se závazným potvrzením objednávky. Zboží bude prodávajícím kupujícímu odesláno poštou nebo kurýrní službou  bezprostředně po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího. U zásilek s adresou doručení v ČR je cena poštovného a balného u zásilek placených dobírkou celkem 180,-Kč a 150,-Kč u zásilek placených předem bankovním převodem. Pokud cena objednaného zboží u zásilek s adresou doručení v ČR přesáhne 5.000,-Kč, poštovné a balné je zdarma. U zásilek s adresou doručení v zahraničí se účtuje poštovné podle adresy doručení, přičemž účtované poštovné je shodné s aktuálním ceníkem České pošty ke dni fakturace.  

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné - provozovatel obchodu je plátcem DPH.


 

Záruční doba na zboží

Záruční doba na všechno zboží, pokud není uvedeno jinak je 24 měsíců.


 

 

Akční nabídka

Pro zobrazení kompletní akční nabídky pokračujte ZDE.